Vår vision


Inspirerad av det biologiska ekosystemet och dess utfall som även kallas våra biomassa. Scanrec team har utvecklat ett nytt sätt att möta textilhantering på ett effektivt sätt . Vår inspiration härleds från en mycket invecklad men ändå kommunikativ dans som honungsbin gör när de har hittat en nektar.

Scanrec är vår bikupa: din soptunna är vår blomma, Ditt avfall är vår nektar, och hållbar utveckling är vår honung .

Vi ser möjligheter i allt det goda, i varje människa, i varje land, vi ser möjligheter överallt !
Om vi tar oss tid att tänka på det, kommer vi att se världen från en mer attraktiv synvinkel.

“Sannerligen, det kommer aldrig att förändras förrän vi ändrar det själva”

SCANREC Team